jedinečné kúsky na mieru podľa vašich predstáv

S  T  R  E  T  N  I  M  E     S  A .

P R O C E S    T V O R B Y    N A    M I E R U    J E    V Ý N I M O Č N Ý    Z Á Ž I T O K.

   

Túžite. Konzultácia, predstavy, priority, životný štýl.

Ste múzou. Požiadavky, meranie, výber materiálu, návrhy. 

Sprevádzate ma procesom tvorby. Konzultácia, prototypy.

Poznáte každý detail. Tradičné remeslo, úpravy na mieru, ručná práca.

Nosíte originál. Výnimočný produkt s príbehom, s dušou a s vašim štýlom.