sofistikovaný minimalizmus


E  L  E  M  E  N  T  Y     Š  T  Ý  L  U 

„Presvedčivé písanie je stručné. Myšlienka nemá obsahovať nepotrebné slová, odstavec nepotrebné vety, rovnako kresba nemá mať zbytočné línie a mechanizmus žiadne prebytočné časti. To však neznamená, že autor má písať všetky vety krátke, vynechávať detaily, venovať sa témam len povrchne, nie... Pretože každé slovo rozpráva.“

William StrunkThe Elements of Style

  Detail. Premyslené kompozície.

Profesionalita. Oddanosť kvalite a precíznosti. Starostlivosť.

Krása. Harmónia detailov. Túžba.Udržateľnosť. Zmysluplnosť a rešpekt.Jedinečnosť. Osobnosť. Nadčasový štýl.