jedinečný dizajn na mieru

S  T  R  E  T  N  I  M  E     S  A .

B E S P O K E    P R O C E S    J E    V Ý N I M O Č N Ý    Z Á Ž I T O K.

... pripravujem pre Vás...

   

Túžite. Konzultácia, predstavy, priority, životný štýl.

Ste múzou. Požiadavky, meranie, výber materiálu, návrhy. 

Sprevádzate ma procesom tvorby. Konzultácia, prototypy.

Poznáte každý detail. Tradičné remeslo, úpravy na mieru, ručná práca.

Nosíte originál. Výnimočný produkt s príbehom, s dušou a s vašim štýlom.